Alexandra's photo

Co oferuję,

a co niekoniecznie znajdziesz gdzie indziej...

  • zajęcia prowadzone z nastawieniem na rozwój sprawności komunikacyjnych
  • poprawna wymowa i dobry akcent lektora - uczymy się od początku dobrze
  • ciekawe i żywe zajęcia, na których nie będziesz potrzebować kawy
  • prawdziwy angielski na zajęciach: BBC i inne oryginalne materiały
  • bardzo wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie lektora
  • bezpłatna próba - sprawdź jakość kursu na darmowej lekcji próbnej
  • niezmiennie wysoka jakość i brak długotrwałych zobowiązań: możesz zakończyć kiedy chcesz

Rodzaje kursów

Prowadzę następujące rodzaje kursów:

  • kurs języka ogólnego (General English) – może zawierać dodatkowo elementy języka biznesu, zgodnie z zapotrzebowaniem słuchaczy,
  • kurs języka biznesu (Business English).

Metody nauczania

W zależności od Państwa potrzeb prowadzę zajęcia z nastawieniem na:

Oferta specjalna - wymowa i fonetyka

Niektóre zawody wymagają więcej niż tylko dobrej znajomości języka. W kontaktach biznesowych, choćby nawet nieświadomie, oceniana jest wymowa i akcent – coś, co tradycyjnie w Wielkiej Brytanii wskazuje na dobre wykształcenie i rzutuje na profesjonalną ocenę osoby.

Idealne opanowanie tzw. received pronunciation (BBC/Oxford English) jest dużym wyzwaniem, niemniej nawet u dorosłej osoby możliwe jest dobre zbliżenie się do takiego akcentu i pozbycie się naleciałości języka ojczystego.

W razie potrzeby, prowadzone zajęcia mogą zostać uzupełnione o naukę dobrego akcentu. Nauka taka jest jednak bardzo wymagająca i na ogół może stanowić jedynie dodatek do właściwego kursu.